Tjek! :-)

Lyngby Køreskoles kurser er høj-effektive undervisningsforløb, designet til at give den motiverede elev maksimalt udbytte for den mindst mulige investering. Men er du klar til kurset? - Og er du i øvrigt indstillet på selv at yde maksimalt?

Alder ...

 • Kurset kan påbegyndes fra 3 måneder før du fylder 17 år
 • Teoriprøven kan tages fra 1 måned før du fylder 17 år
 • Praktisk prøve kan tages fra din 17 års fødselsdag.
 • Du skal dog køre med en ledsager indtil du fylder 18 år
 • Når du er fyldt 18 år må du køre alene 

 

Særligt til dig der starter når du er 17 år

Fra 1. januar 2017 kan du starte på køreskolen, når du er 16 år og 9 måneder.

Du skal igennem præcis samme køreuddannelse som dem, der tager kørekort som 18-årige.

Før du starter på køreskolen, skal du sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig. De skal skrive under på, at de giver dig lov til at starte på kørekortet.
Hvis dine forældre har fælles forældremyndighed, skal de begge to skrive under. Det gælder også, hvis de fx er skilt eller ikke bor sammen.

Du får tilsendt samtykkeerklæringen ved din holdstart.

Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år.
 
Indtil videre ser reglerne sådan ud

 • du skal bestå en teoriprøve og praktisk prøve (- på samme vilkår som hvis du startede 3 måneder før din 18 årsdag)
 • 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år gammel, med kørekort og mindst ti års erfaring som billist.
 • Den voksne ledsager må ikke selv have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode. 
 • Den voksne ledsager skal selv være i stand til at føre bil og må altså ikke være beruset eller påvirket af andre rusmidler..

Se mere her

Mødestabilitet ...

Kurset følger en fast lektionsplan og må ikke afbrydes i længere perioder, så du er med på at:

 • Teoriundervisningen vil ligge på fastelagte ugedage fra 18:00 - 21:30 i alt 8 gange.
 • Der accepteres max 12% fravær ved teori - altså én teori-undervisningsgang.
 • Din sidste teorigang - omhandlende køreteknik - vil være obligatorisk.
 • Kørelektionerne - typisk dobbeltlektioner (1½ time) - aftales individuelt.
 • Manøvrebane kurset og køreteknisk kursus vil blive afholdt en formiddag /eftermiddag / weekend.
 • Teori- og køreprøven vil normalt blive afholdt på en hverdag imellem 8:00 - 14:00

 

Økonomi ...

Ved Lyngby Køreskole giver vi generelt:

 • Studierabat 10% på lovpakken til Bil kørekort og Førstehjælp (kan gerne kombineres med vennerabat)
 • Vennerabat 500,- pr. kursist på Bil kørekort (kan gerne kombineres med studierabat)
 • Mulighed for at dele betalingen op i 3 eller flere rater. Se "Betal som du Forbruger"

 

Internet & Email ...

Da forberedelsen til teorilektionerne er interaktiv og foregår via nettet - og da beskeder fra køreskolen sendes primært via email, så det er selvfølgelig vigtigt, at du:

 • Har adgang til nettet
 • Oplyser os en mailadresse, du åbner og læser dagligt

 

Helbred ...

Et eventuelt handicap behøver ikke forhindre dig i at føre bil, men det skal dokumenteres med en lægeattest. Tidligt i forløbet skal du derfor til en  helbredsundersøgelse ved egen læge afdækkende forhold omkring: 

 • Nedsat syn
 • Nedsat hørelse
 • Bevægelseshandicap
 • Sukkersyge
 • Psykiske lidelser
 • Alkohol, narkotika og lægemidler
 • Nyresygdomme
 • Andet

Nedsat syn kan fx. medføre krav om korrektion med briller eller kontaktlinser. Få mere info om nedsat syn ifm. kørekortet i pjecen: "Trafiksyn", som vi med venlig tilladelse fra Øjenforeningen har lagt til download her.

 

Godkendelse af din ansøgning.


Når du har været på manøvrebane kursus, bliver du oprettet og tilknyttet Lyngby Køreskole i færdselsstyrelsens bookingsystem, så vi er klar til at bestille prøver, når din ansøgning er godkendt på borgerservice. 
Din ansøgning om kørekort skal godkendes hos borgerservice i din kommune.
Du får ansøgningsblanketten i køreskolen den 1. teoriundervisningsgang
Når borgerservice har godkendt dig i bookingsystemet og din betaling af prøvegebyret er registreret, kan vi automatisk se det i vores system. Vi kan derefter booke en teoriprøve til dig, der passer med afslutningen af dit teorikursus .

 

Til borgerservice skal du medbringe:

 • Din ansøgning
 • Færdselsstyrelsens samtykkeerklæring, hvis du ved holdstart er under 18 år
 • En lægeattest i forbindelse med din ansøgning om kørekort.
  Aftal derfor tid med din læge hurtigst muligt. Kun din egen læge kan udstede lægeattesten
  (Lægeattesten er gyldig 3 måneder fra udstedelsesdatoen)
 • Et nutidigt vellignende foto i størrelsen 3.5 x 4.5 cm.
  Husk at medbringe billedet til lægen, da lægen skal sætte sit stempel bag på fotoet.
  (se vejledning på færdselsstyrelsens hjemmeside)
 • En kopi af dit sygesikringsbevis
  som sammen med lægeattesten skal vedlægges din ansøgning om kørekort.
  (dokumenterer at det er din egen læge der har udstedt attesten)
 • Dit Kursusbevis for bestået færdselsrelateret førstehjælpskursus
  (kursusbeviset er gyldigt 1. år fra udstedelsesdatoen)
 • Et Gyldigt pas
  Du skal dokumentere din identitet.
  Hvis du ikke har et gyldigt pas – medbringer du din dåbsattest / navneattest