Ombytning af Kørekort

Kørekort fra andre lande end EU, EØS ( island, Norge og Lictenstein) eller Færøerne, skal seneste efter 90 dage med fast bopæl i Danmark ombyttes til danske kørekort.

Hvor længe du har ret til at køre med dit udenlandske kørekort, og om du skal aflægge en kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytning af kørekortet er afhængig af, hvilket land/delstat mv. der har udstedt dit kørekort. Der skelnes i den forbindelse mellem forskellige grupper af lande;

•    Gruppe 1
•    Gruppe 2
•    øvrige lande

For alle grupper gælder det – for at kunne ombytte  - at dit udenlandske kørekort er gyldigt  og kørekortet er udstedt med latinske bogstaver eller er ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort

Se mere om de gældende regler på:

færdselsstyrelsens hjemmeside

"Bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve"

Hvornår skal du til en kontrollerende køreprøve (gruppen – ” øvrige lande” )

Hvis dit kørekort er udstedt i et andet land end de nedenfor omtalte, (gruppe 1 og 2 ) skal du for at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, aflægge en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve)

Du skal senest 90 dage efter etablering af bopæl have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

Ombytning uden kontrollerende køreprøve (gruppe1 og 2)

Gruppe 1-lande

Hvis dit kørekort er udstedt i
•    Australien Capital Territory,
•    Brasilien,
•    Japan,
•    kinesisk Taipei (Taiwan),
•    Republikken Korea (Sydkorea),
•    Rusland,
•    Ukraine
•    Schweiz,

kan du køre med dit udenlandske kørekort i 90 dage fra den dag, hvor du etablerede bopæl i Danmark. Du skal derefter via borgerservice have ombyttet dit kørekort til et dansk kørekort.

Gruppe 2-lande

Hvis dit kørekort er udstedt i et land/delstat, hvor køreuddannelsen ikke helt kan sidestilles med den danske, men hvor det generelle færdselssikkerhedsniveau er sammenligneligt med det danske, har du mulighed for at få ombyttet dit kørekort uden at aflægge kontrollerende køreprøve, hvis det pågældende land/delstat er omfattet af denne ordning (gruppe 2-ordningen)

•    Singapore
•    USA,
•    Canada,
•    Australien,
•    Chile,
•    Bosnien-Herzegovina
•    Isle of Man (Øen Man)

Nytilkommet i gruppe 2

  • Serbien

 


Du kan køre med dit udenlandske kørekort i 90 dage fra den dag, hvor du etablerede bopæl i Danmark. Du skal derefter via borgerservice have ombyttet dit kørekort til et dansk kørekort.

Hvis du ikke kan finde det relevante land/delstat i bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, kan du rette henvendelse til landet/delstaten (eventuelt ambassaden/konsulatet) for at høre, om der er ansøgt om optagelse i gruppe 2-ordningen.

 

Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din aktuelle situation.

Jannie    Jannie Urban-Hansen
    Administration
    Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
    +45 22 17 74 07 (man-lør 17-21)