Din Lektionsplan

T

TEORI UNDERVISNING
4 lektioner

- Køreuddannelsens formål og indhold
- Kravene ved prøverne
- Kursets gennemførelse hos os
- Udlevering af elevmaterialer
- Samspillet imellem teori og praktik

1.1. Betjeningsudstyr og instrumenter
1.2. Regler for bilens indretning og udstyr
1.3. Køretøjets dokumenter

T

TEORI UNDERVISNING
4 lektioner

3.1. Køretøjers manøvreegenskaber
3.2. Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
4.1. Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion
4.2. Syn og bevægelse
4.3. Bedømmelse af hastighed og afstand
4.4 Lovbestemmelser om køreevne og helbred
4.4.1 Alkohol
4.4.2 Narkotika
4.4.3 Sygdom, medicin, træthed o.lign.
4.5. Andre trafikanters adfærd
4.6. Bedømmelse af andre trafikanter
4.7. Egne holdninger og adfærd
5.2. Risikoforhold ved vejene

Repetition af 1.1.


 

T

TEORI UNDERVISNING
4 lektioner

6.0. Grundregler for bilkørsel
6.1. Anvisninger for færdslen
6.2. Sikker og uhindret afvikling af færdslen
7.1. Igangsætning og standsning
7.2. Placering under ligeudkørsel
7.3. Hastighed under ligeudkørsel
7.4. Vognbaneskift og sammenfletning
7.5. Vending

P

1. PRAKTIK PÅ VEJEN
1 lektion

7.1. igangsætning og standsning
7.2. Placering under ligeudkørsel
7.3. Hastighed under ligeudkørsel
7.4. Vognbaneskift og sammenfletning
7.5. Vending


 

T

TEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.6. Kørsel forbi holdende og gående
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder

P

2. PRAKTIK PÅ VEJEN
1 lektion

7.6. Kørsel forbi holdende og gående
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder


 

T

TEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds
7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds

P

3. PRAKTIK PÅ VEJEN
1 lektion

7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds
7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds


 

T

TEORI UNDERVISNING
4 lektioner

5.1. Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
5.2. Risikoforhold ved vejene
7.15. Kørsel i rundkørsel
7.16. Kørsel på motor- og motortrafikvej
7.17. Kørsel ved siden af andre
7.18. Standsning og parkering

P

4. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.15. Kørsel i rundkørsel
7.16. Kørsel på motor- og motortrafikvej
7.17. Kørsel ved siden af andre
7.18. Standsning og parkering


 

T

TEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.19. Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden
7.20 Kørsel i tunnel
10.1. Betingelser for at få kørekort
10.2. Teori- og køreprøvens gennemførelse
10.3. Lovbestemmelser om kørekort

P

5. PRAKTIK PÅ VEJEN
1 lektion

7.19. Kørsel i mørke og lygtetændingstid
7.20 Kørsel i tunnel


 

T

TEORI UNDERVISNING
4 lektioner

8.1. Særlige risikoforhold i trafikken
8.1.1 Alkohol, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.2 Narkotika, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.3 Hastighed, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.4 Manglende brug af sele, skadesfaktor
9.1. Vejgreb og belæsning
9.2. Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse
9.3. Hindringer på vejen og slalom
9.4. Genvindelse af vejgreb efter udskridning
9.5. Bevare herredømme efter kørsel over vejkant

P

6. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

Repetition af foregående øvelser