Fair & Ordentligt

Da kørekortet er en stor udskrivning for de fleste unge - og mange mangler kendskab til deres forbrugerrettigheder, påtager vi os gerne ansvaret for at sikre at dine rettigheder som forbruger tilgodeses.

Ved køb af et kursus har du som udgangspunkt indgået en bindende aftale med os, men opstår der uventede forhold, kan du når som helst i forløbet blive frigjort fra din aftale. Selvfølgelig vil du skulle betale for den undervisning du allerede har modtaget, men vil få det resterende betalte beløb retur.

Betal som du forbruger

Om du vil betale hele lovpakken på én gang forud for 2. teoriaften - eller dele din betaling op i rater - er helt op til dig selv. Prisen er præcis den samme.

Studierabatten - 10 % (kr. 1597,-) for hele lovpakken afregnes i 1. rate

❶  RATE 1

Betales før 2. teorilektion .....

5.980,-

(fratrukket vennerabat kr. 500):  5.480,-

(fratrukket studierabat 10 % (kr. 1597,-) for hele lovpakken):  4.383,-

(fratrukket studierabat 10 % for hele lovpakken samt vennerabat kr. 500,-):  3.883,-

 

RATE 2

Betales direkte til din kørelærer (2. gang du er ude at køre i skolebilen på offentlig vej )

7.000,-

RATE 3

Betales inden det køretekniske kursus sidst i forløbet

2.990,-

 

Nul administration = Nul gebyrer.

Ratebetalingen letter vores administration meget. Besparelsen gør det muligt for os at kunne hyre og fastholde de bedste Instruktører samtidig med at DIN PRIS holdes nede! - Derfor er det også vigtigt for os, at du som part lever op til dine forpligtelser om rettidig betaling og dokumentation:

Din betaling af 1. Rate

1. Rate (jvf. aftale fratrukket eventuel Venne- og/eller Studierabat) indbetales på køreskolens konto i Danske Bank 

(- studierabatten for hele lovpakken bliver afregnet i 1. rate)

DANSKE BANK    
Reg.nr.:   4467
Kontonr.: 9603492

(Husk at anføre dit fulde navn)

... For at opnå Vennerabat (500,-) SKAL du og din ven have tilmeldt Jer sammen før 1. teoriaften.
... For at opnå Studierabat (10%) SKAL dit studiekort fremvises 2. teoriaften.

Din betaling af 2. Rate

2. Rate betales til din kørelærer - inden din 2. kørsel på offentlig vej
Din kørelærer vil oplyse dig sit kontonummer den første gang du er ude at køre i trafikken.

 

Din betaling af 3. Rate

3. Rate indbetales på køreskolens konto i Danske Bank inden det køretekniske kursus' afvikling og dokumenteres betalt ved kursusstart

DANSKE BANK    
Reg.nr.:   4467
Kontonr.: 9603492

(Husk at anføre dit fulde navn)

Din betaling af hele lovpakken på én gang

indbetales på køreskolens konto i Danske Bank
(jvf. aftale fratrukket eventuel Vennerabat og/eller Studierabat )

DANSKE BANK
Reg. nr.:     4467
Konto nr.:  9603492

(Husk at anføre dit fulde navn)

Køreskolen vil derefter overføre 2. rate til din kørelærer

 

ØVRIGE UDGIFTER

SUPPLERENDE KØRELEKTIONER

Behovet for supplerende kørelektioner er individuel og hænger erfaringsmæssigt tæt sammen med, ikke blot hvordan du betjener bilen men også hvordan du forholder dig til trafikken.

For enkelte elever er den lovpligtige undervisning nok til at opnå alle de nødvendige kompetencer. For de fleste er det dog mere realistisk at flette nogle supplerende kørelektioner ind imellem eller efter de lovpligtige, for at få det nødvendige overskud til køreprøven såvel som din færden ude i trafikken efter bestået køreprøve.

PRIS pr. Kørelektion á 45 minutter:

  • hverdage - dagtimer               kr. 500,-
  • hverdage efter kl. 18:00         kr. 550,-
  • i weekender - dagtimer          kr. 600,-
  • weekend efter kl. 18:00         kr. 650,-

Betales direkte til din kørelærer

 

BIL TIL KØREPRØVEN - DEN PRAKTISKE PRØVE

Forud for den praktiske køreprøve kører du og instruktøren typisk 1 rutinelektion, hvorefter I ankommer til prøvestedet i Hillerød/Helsingør/Frederikssund/Kbh.

Rutinekørsel + leje af skolevogn inkl. forsikring: 

PRIS    kr.  1.700,-

Hvis vi er nødt til at tage den praktiske prøve længere væk - må der påregnes ekstra udgifter - prisen varierer alt efter hvor vi får prøvetiden og aftales ved booking af prøven med kørelæreren. 

Betales direkte til din kørelærer

 

HUSK også udgifterne til ...

  • Lægeerklæring (betales via egen læge)
  • Pasfoto
  • Førstehjælpskursus
  • Prøvegebyr til staten kr. 1170,-  

    (Prøvegebyret betales til staten / færdselsstyrelsen via et link som sendes fra din kommune til din E-Boks, når vi opretter dig i bookingsystemet - Alternativt kan du betale direkte i bookingsystemet med dit MitID på www.koreprovebooking.dk )

 

Afbud & Udeblivelser

Afbud til teoriundervisning skal meddeles køreskolen via mail eller SMS til 22177407 senest dagen før inden kl. 12.00.
Vær opmærksom på at aflysninger og udeblivelser - rettidige eller ej - kan forsinke dit uddannelsesforløb.

Afbud til Manøvrebane Kurset skal meddeles køreskolen via mail eller SMS til 22177407 senest dagen før inden kl. 12.00.
Ved for sen aflysning eller udeblivelse betales kr. 800,- i kompensation. Vær opmærksom på at aflysninger og udeblivelser - rettidige eller ej - kan forsinke dit uddannelsesforløb.

Afbud til en praktisk kørelektion skal meddeles Instruktøren senest dagen før inden kl. 12.00.
Ved for sen aflysning eller udeblivelse fra kørelektioner betales fuld pris for de aftalte lektioner. HUSK - vi holder og venter på dig ;-)

 

Afbud til kurset i køreteknik skal meddeles til køreskolen via mail eller SMS til 22177407
OBS - senest 7 (syv) hverdage før kursets afvikling

Ved “akut” sygdom:
o    sendes afbud via SMS til 22177407 senest dagen før kurset, inden kl. 12.00
o    fremsendes kopi af lægeerklæring til køreskolen

Ved for sent afbud, sygdom uden lægeerklæring eller udeblivelse:
( - også hvis du kommer for sent - uanset årsag) eller hvis du bliver afvist p. gr af manglende dokumentation / manglende papirer o.lign. betales der fuld pris for kurset
o    kr. 2.990,-  

Der betales  fuld pris for det næste kursus - kr. 2.990,-

Vær opmærksom på at aflysninger og udeblivelser - rettidige eller ej - kan forsinke dit uddannelsesforløb.

Ansvarsfraskrivelse

Lyngby Køreskole påtager sig INTET ANSVAR for forsinkelser i din køreuddannelse som direkte eller indirekte kan henføres til dine eventuelle afbud og udeblivelser - være disse rettidige eller ej.

 

Pauser i Køreuddannelsen

Regler om pauser i køreuddannelsen er midlertidigt sat på pause, bortset fra punkt II - selvstudie 

BEK nr 1402 af 30/11/2023
Offentliggørelsesdato: 30-11-2023
Færdselsstyrelsen 
Se hele bekendtgørelsen 

kørekortbekendtgørelsen  
( hele kørekortbekendtgørelsen forventes opdateret i start 2024)

Bilag 4

I. Baggrund

For at kunne overholde princippet om integreret teoretisk og praktisk undervisning samt for at sikre en optimal køreuddannelse skal undervisningsforløbet være sammenhængende.

Teoriprøven og den praktiske prøve udgør en integreret del af køreuddannelsesperioden, men er ikke en del af undervisningsforløbet 

II. Selvstudium

Ansøgere, der er fraværende fra køreundervisningen i højst 4 lektioner af 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner), kan på særlige vilkår indhente det forsømte ved selv at gennemgå de manglende teoretiske emner (selvstudium).

Betingelserne herfor er følgende:

1) Kørelæreren skal sikre sig, at ansøgeren har indlært uddannelsesmålene i den omhandlede teori i tilfredsstillende omfang og bekræfte dette ved sin underskrift i lektionsplanen ved den omhandlede lektion.

2) Det skal fremgå af kørelærerens lektionsplan, hvilke(n) lektion(er) i teorilokale, der er gennemgået ved selvstudium, jf. punkt 9 i afsnit VI i bilag 3.

Det følger heraf, at selvstudium ikke må indgå som et planlagt forløb i den udbudte undervisning.


* Priserne er alle i danske kroner inkl. moms og gældende pr. 1. januar 2024.