Med kurset ved vore Instruktører er du 110% klar, når du sætter dig ind bag rattet på prøvedagen ... Sænk bare skuldrene og kør bil. ;-)

Når teoriprøven er bestået og al din lovpligtige undervisning er gennemført, kan vi indstille dig til den praktiske prøve. I tiden frem til prøven kan vi eventuelt køre et par supplerende lektioner for at give dig mere rutine og finpudse din kørsel.

På Prøvedagen

På selve prøvedagen kører du og din Instruktør forud for køreprøven typisk hvad der svarer til halvanden rutinelektion - og ankommer så i god tid til prøvestedet medbringende ..

 • Kørekortansøgningen
  forsynet med dit navn og alle nødvendige underskrifter.
 • Lektionsplanen
  forsynet med dit navn og alle nødvendige underskrifter.
 • Gyldig Legitimation
  Pas eller original dåbs-/fødsels-/navneattest.

  + Opholdstilladelsen, hvis du ikke er dansk statsborger.
  + Kørekortet ved en kontrollerende køreprøve.

Prøven varer ca. en halv time og forløber i det store hele som en almindelig kørelektion. På prøvestedet vil din Instruktør dog være blevet 'skiftet ud' med Politiets motorsagkyndig, som nu skal bedømme din kørsel.

Slap af og kør bil

Den motorsagkyndige bedømmer dig ikke som en rutineret bilist - netop fordi du endnu mangler erfaring og rutine - og småfejl accepteres. Det, den motorsagkyndige fokuserer på, er, at du:

 • aflæser og forstår betydningen af bilens instrumenter og kontrollys, og reagerer hensigtsmæssigt.
 • orienterer dig kritisk, håndterer bilens udstyr og udfører manøvrer og andre færdigheder rigtigt.
 • bemærker bestemte forhold i en færdselssituation og reagerer rigtigt på dem.
 • genkender og følger anvisningerne for færdslen.
 • fører bilen og ændrer hastighed, placering og retning rigtigt, sikkert og hensigtsmæssigt.

Bestået .. Og hvad så?

'Bestået' er ikke 'færdiguddannet'. Som ny bilist vil du hurtigt komme til at føle dig mere rutineret, end du i virkeligheden er.

Vær bevidst om risikoen. Bliv ved med at køre - og kør roligt og med overskud til at kunne reagere hurtigt og hensigtsmæssigt i faresituationer.