Teori med Mening

At køre bil er en praktisk handling. Og al teoriundervisning ved Lyngby Køreskole handler ultimativt om at lære dig at køre bil i praksis ...

Teorien og den praktiske undervisning ved Lyngby Køreskole hænger tæt sammen for at give dig det størst mulige udbytte af køreundervisningen.

Lyngby Køreskoles Instruktører er alle ekstremt kvalificerede undervisere med mange års erfaring, tårnhøje beståelsesprocenter og forkus på alt dét, der TÆLLER. Mød velforberedt til alle 8 teoriaftener. Lær og lad dig inspirere. Bestå prøverne med OVERSKUD - og bliv en SIKKER bilist!

Moderne Undervisning

Under hele kursusforløbet har du GRATIS login til Teoriundervisning.dk med alt, hvad du behøver for at forberede dig - nemt og effektivt:

 • Din Lektionsplan
 • Video lektioner m.v.
 • Evaluerende teoriprøver
 • Detaljerede resultat oversigter
 • Løbende beregning af din 'prøveparathed'

NB: Online forberedelsen erstatter teoribøger, DVD'er, m.v. men ikke dine teorilektioner.

Brug dine instruktører

Undervejs afholder vi evaluerende prøver, og giver i øvrigt altid god tid til at spørge ind til emnerne og få dem belyst fra alle vinkler. På nettet vil du - på computer, pda og smartphone - kunne øve lige så mange teoriprøver á la Politiets, som du overhovedet orker. - Og er du i tvivl om noget, er vi aldrig længere væk end en kort mail.

Efter ønske kan du invitere os til at gennemgå dine personlige testresultater, så vi kan hjælpe dig med at få det sidste på plads før teori- og køreprøven ... Spørg endelig! - Vi hjælper dig gerne. :-)

Lær for at forstå ...

Når du sætter dig ind bag rattet til køreprøven, har du opnået alle nødvendige forudsætninger for at kunne bestå. - Hvor mange eller hvor få kørelektioner du skal modtage for at nå dertil, afhænger meget af din indsats: Jo bedre du forbereder dig på undervisningen, des hurtigere vil teorien og de praktiske øvelser blive indlært. - Så mød velforberedt til teorilektionerne. Brug dine Instruktører. Og lær ikke kun for at bestå ... - Men for at forstå ..

Teoriundervisning ved Lyngby Køreskole

Teoriundervisning før ..
MANØVREBANE KURSET

 • Betjeningsudstyr og instrumenter
 • Regler for bilens indretning og udstyr

Teoriundervisning før ..
1. PRAKTIK PÅ VEJEN

 • Igangsætning og standsning
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending

Teoriundervisning før ..
2. PRAKTIK PÅ VEJEN

 • Kørsel forbi holdende og gående
 • Møde
 • Kørsel foran eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder

Teoriundervisning før ..
3. og 4. PRAKTIK PÅ VEJEN

 • Fremkørsel mod vejkryds
 • Ligeudkørsel i vejkryds
 • Højresving i vejkryds
 • Venstresving i vejkryds

Teoriundervisning før ..
5. og 6. PRAKTIK PÅ VEJEN

 • Kørsel i rundkørsel
 • Kørsel på motor- og motortrafikvej
 • Kørsel ved siden af andre
 • Standsning og parkering

Teoriundervisning før ..
7. PRAKTIK PÅ VEJEN

 • Kørsel i mørke og lygtetændingstid
 • Kørsel i tunnel

Teoriundervisning før ..
DET KØRETEKNISKE KURSUS

 • Vejgreb og belæsning
 • Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde ogvejgrebets udnyttelse
 • Hindringer på vejen og slalom
 • Genvindelse af vejgrebet efter en udskridning
 • Genvindelse af herredømmet efter kørsel over en høj vejkant


 

 

 

 


Teoriundervisningen, 32 lektioner á 45 minutter, gennemføres jvf. din lektionsplan over 8 moduler.