Med kurset ved Amer Javed er du 110% klar, når du på prøvedagen sætter dig ind bag rattet.

For at undgå ventetid på køreprøven vil Amer have indstillet dig til køreprøven allerede umiddelbart efter trailer teorien. I tiden frem til prøven vil I så have gennemført den praktiske undervisning - typisk med den sidste kørelektion umiddelbart før prøven.

På Prøvedagen

På selve prøvedagen kører du og Amer den sidste lektion umiddelbart forud for køreprøven og ankommer så i god tid til prøvestedet medbringende ..

 • Kørekortansøgningen
  forsynet med dit navn og alle nødvendige underskrifter.
 • Lektionsplanen
  forsynet med dit navn og alle nødvendige underskrifter.
 • Gyldig Legitimation
  Kørekort af kreditkort typen eller kørekort + pas.


Prøven varer ca. en halv time og forløber i det store hele som en almindelig kørelektion. Før prøvens start har du og Amer frakoblet traileren og parkeret bilen bag den.

Den sagkyndige kontrollerer at dine papirer er i orden og beder dig så som det første om at sammenkoble bilen og traileren. Amer hjælper dig med at vurdere afstanden mellem bilen og traileren, imens du bakker. Når bilen holder så traileren kan kobles på, forlader Amer scenen.

Du kan først melde vogntoget klar til kørsel, når du har sikret dig at:
- kugleskålen sidder forsvarligt sammen med kuglehovedet
- springwire og strømstik er monteret
- parkeringsbremsen er lagt ned
- lygterne er hele, rene og virker

Derefter har den sagkyndige 3-4 spørgsmål om fx:
trailerens bremser,
dæk og andre bærende dele,
sammenkoblingens lovlighed,
placering af lasten og sikringen af presenningen.

Alle disse emner bliver grundigt gennemgået i teoriundervisningen.
På prøvestedet vil din Instruktør dog være blevet 'skiftet ud' med Politiets motorsagkyndig, som nu skal bedømme din kørsel.

Slap af og kør bil

Den motorsagkyndige bedømmer dig ikke som en rutineret bilist - netop fordi du endnu mangler erfaring og rutine - og småfejl accepteres. Det, den motorsagkyndige fokuserer på, er, at du:

 • aflæser og forstår betydningen af bilens instrumenter og kontrollys, og reagerer hensigtsmæssigt.
 • orienterer dig kritisk, håndterer bilens udstyr og udfører manøvrer og andre færdigheder rigtigt.
 • bemærker bestemte forhold i en færdselssituation og reagerer rigtigt på dem.
 • genkender og følger anvisningerne for færdslen.
 • fører bilen og ændrer hastighed, placering og retning rigtigt, sikkert og hensigtsmæssigt.

Bestået .. Og hvad så?

'Bestået' er ikke 'færdiguddannet'. Som ny bilist vil du hurtigt komme til at føle dig mere rutineret, end du i virkeligheden er. Vær bevidst om risikoen. Bliv ved med at køre roligt og med overskud til at kunne reagere hurtigt og hensigtsmæssigt i de faresituationer, som du med jævne mellemrum vil komme ud for.