Teori og praksis med Mening

Trailerkørsel er en praktisk handling. Og teorien ved Lyngby Køreskole handler da også ultimativt om at lære dig at køre trailer i praksis ...

Lyngby Køreskoles Instruktører er alle ekstremt kvalificerede undervisere med mange års erfaring, tårnhøje beståelsesprocenter og fokus på alt dét, der TÆLLER. Mød velforberedt til undervisningen. Lær og lad dig inspirere. Bestå prøven med OVERSKUD - og bliv en SIKKER trailer-bilist!

 

Kursusforløbet

Teoriundervisning
Teoriundervisningen til trailerkørekort B/E forløber over 1 undervisningsgang på 4 lektioner (á 45 min.) i køreskoles lokaler på

Engelsborgvej 46

2800 Lyngby

Praktisk kørsel

Den praktiske køreundervisning gennemføres med en række fastlagte manøvrer hvor du lærer at betjene og blive fortrolig med bil og trailer

Når du er i skolebilen, er der fokus på kørslen. Her skal du ikke tænke på koblingspunktet men kan i stedet koncentrere dig om at bakke traileren langsomt og sikkert rundt om hjørnet

Du vil lære at sammenkoble og frakoble vogntoget.

Du skal øve baglæns højresving og bakning ad retlinet kurs.
Vi repeterer teorien omkring traileren, sammenkoblingen og registreringsattesterne undervejs.

Loven kræver som et absolut minimum, at du kører 6 lektioner.
Det vil i de fleste tilfælde være nok men hvis du ikke har erfaring i kørsel med en lille trailer, skal du regne med at køre flere lektioner.
Kørslen gennemføres med 2 lektioner ad gangen (2x 45 min.)


 

Lær for at forstå ...

Når du sætter dig ind bag rattet til køreprøven, har du opnået alle nødvendige forudsætninger for at kunne bestå. - Hvor mange eller hvor få kørelektioner du skal modtage for at nå dertil, afhænger meget af din indsats: Jo bedre du forbereder dig på undervisningen, des hurtigere vil teorien og de praktiske øvelser blive indlært.
Brug din Instruktør - og - lær ikke kun for at bestå ... - Men for at forstå ..

Før køreundervisningen ..
DET TEORETISKE PENSUM

 • Betingelser for at få kørekort
 • Køreprøvens gennemførelse
 • Lovbestemmelser i øvrigt om kørekortBremser
 • El-anlæg, lygter, reflekser mv.
 • Bærende dele
 • Motor, transmission og energirigtig kørsel
 • Karrosseri og opbygning mv.
 • Indretning, udsyn og udstyr
 • Kontrolapparat (fartskriver)
 • Vogntogets sammenkobling og dokumenter
 • Særlige køretøjer. Grundregler for kørsel med vogntog
 • Anvisninger for færdslen
 • Vogntogets bredde, længde, højde og vægt
 • Køre- og hviletidsbestemmelserne samt anvendelsen af kontrolapparatet
 • Igangsætning og standsning
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending
 • Kørsel forbi holdende, gående mv.
 • Møde
 • Kørsel foran eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder
 • Fremkørsel mod kryds
 • Ligeudkørsel i kryds
 • Højresving i kryds
 • Venstresving i kryds
 • Kørsel i rundkørsel
 • Kørsel på motorvej
 • Standsning og parkering.
 • Kørsel i tunnel

Teoriundervisningen - trailer , 4 lektioner á 45 minutter, gennemføres over 1 module.