Teori med Mening

At køre Mc er en praktisk handling. Og al teoriundervisning ved Lyngby Køreskole handler ultimativt om at lære dig at køre MC i praksis ...

Teorien og den praktiske undervisning ved Lyngby Køreskole hænger tæt sammen for at give dig det størst mulige udbytte af køreundervisningen.

Lyngby Køreskoles Instruktører er alle ekstremt kvalificerede undervisere med mange års erfaring, tårnhøje beståelsesprocenter og forkus på alt dét, der TÆLLER. Mød velforberedt til alle 8 teoriaftener. Lær og lad dig inspirere. Bestå prøverne med OVERSKUD - og bliv en SIKKER motorcyklist!

Moderne Undervisning

Til støtte for din forberedelse til teoriundervisningen kan du med fordel  købe login til Teoriundervisning.dk med alt, hvad du behøver for at forberede dig - nemt og effektivt:

 • Din Lektionsplanen
 • Video lektioner m.v.
 • Evaluerende teoriprøver
 • Detaljerede resultat oversigter
 • Løbende beregning af din 'prøveparathed'

Adgangskoden koster ca. kr. 500,-. 
Det er penge, der i denne sammenhæng er givet godt ud.
Du kan købe login direkte via linket herover.

NB: Online forberedelsen erstatter teoribøger, DVD'er, m.v. men ikke dine teorilektioner.


Brug dine instruktører

Undervejs afholder vi evaluerende prøver, og giver i øvrigt altid god tid til at spørge ind til emnerne og få dem belyst fra alle vinkler. På nettet vil du - på computer, pda og smartphone - kunne øve lige så mange teoriprøver á la Politiets, som du overhovedet orker. - Og er du i tvivl om noget, er vi aldrig længere væk end en kort mail.

 ... Spørg endelig! - Vi hjælper dig gerne. :-)

Lær for at forstå ...

Når du sætter dig op på din Motorcykel til køreprøven, har du opnået alle nødvendige forudsætninger for at kunne bestå. - Hvor mange eller hvor få kørelektioner du skal modtage for at nå dertil, afhænger meget af din indsats: Jo bedre du forbereder dig på undervisningen, des hurtigere vil teorien og de praktiske øvelser blive indlært. - Så mød velforberedt til teorilektionerne. Brug dine Instruktører. Og lær ikke kun for at bestå ... - Men for at forstå ..

Transport:

Vi benytter fortrinsvis  SKA
(Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg)
til banekørslerne.
Amer er instruktør på begge kurser.

Du skal selv klare transporten til og fra SKA.

Adressen er:
Amager Landevej 282
2770 Kastrup

Teoriundervisning før ..
MANØVREBANE KURSET

 • Betjeningsudstyr og instrumenter
 • Lovbestemmelser om MC indretning og udstyr
 • Personligt udstyr

Teoriundervisning før ..
1. PRAKTIK PÅ VEJEN

 • Igangsætning og standsning
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending

Teoriundervisning før ..
2. PRAKTIK PÅ VEJEN

 • Kørsel forbi holdende og gående
 • Møde
 • Kørsel foran eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder

Teoriundervisning før ..
3.  PRAKTIK PÅ VEJEN

 • Fremkørsel mod vejkryds
 • Ligeudkørsel i vejkryds
 • Højresving i vejkryds
 • Venstresving i vejkryds
 • kørsel i rundkørsel

Teoriundervisning før ..
4.  PRAKTIK PÅ VEJEN

 • Kørsel på motorvej
 • Kørsel ved siden af andre
 • Standsning og parkering

Teoriundervisning før ..
5. PRAKTIK PÅ VEJEN

 • Kørsel i mørke og lygtetændingstid
 • Kørsel i tunnel

Teoriundervisning før ..
DET KØRETEKNISKE KURSUS

 • Vejgreb
 • Hastighed, bremselængde
 • kørsel i sving med kropshældning
 • Forholdsregler ved udskridning og slingrende kørsel
 • Kørsel med sidevogn

Teoriundervisningen, 29 lektioner á 45 minutter, gennemføres jvf. din lektionsplan over 8 moduler.