Med kurset ved vore Instruktører er du 110% klar, når du sætter dig op på motorcyklen på prøvedagen ... Sænk bare skuldrene og kør Mc. ;-)

Når teoriprøven er bestået og al din lovpligtige undervisning er gennemført, kan vi indstille dig til den praktiske prøve. I tiden frem til prøven kan vi eventuelt køre et par supplerende lektioner for at give dig mere rutine og finpudse din kørsel.

På Prøvedagen

På selve prøvedagen starter din praktiske prøve på en lukket bane.

På banen skal du svar på nogle spørgsmål om motorcyklen og derefter skal du gennemføre 5 små øvelser, som du har gennemført flere gange i undervisningsforløbet.

Den praktiske prøve afsluttes med en tur på vejen.

Bag dig kører Amer  -  ligesom du vil være vant til fra kørelektionerne  -  og med i bilen er så Politiets motorsagkyndige, som i dagens anledning afløser Amer på samtaleanlægget.
Prøven varer ca. en time og forløber i det store hele som en almindelig kørelektion.

Til prøven skal du medbringe:

 • Kørekortansøgningen
  forsynet med dit navn og alle nødvendige underskrifter.
 • Lektionsplanen
  forsynet med dit navn og alle nødvendige underskrifter.
 • Gyldig Legitimation
  Pas eller original dåbs-/fødsels-/navneattest.

  + Opholdstilladelsen, hvis du ikke er dansk statsborger.


 

Slap af og kør Mc

Den motorsagkyndige bedømmer dig ikke som en rutineret Motorcyklist - netop fordi du endnu mangler erfaring og rutine - og småfejl accepteres. Det, den motorsagkyndige fokuserer på, er, at du:

 • aflæser og forstår betydningen af Motorcyklens instrumenter og kontrollys, og reagerer hensigtsmæssigt.
 • orienterer dig kritisk, håndterer bilens udstyr og udfører manøvrer og andre færdigheder rigtigt.
 • bemærker bestemte forhold i en færdselssituation og reagerer rigtigt på dem.
 • genkender og følger anvisningerne for færdslen.
 • fører motorcyklen og ændrer hastighed, placering og retning rigtigt, sikkert og hensigtsmæssigt.

Bestået .. Og hvad så?

'Bestået' er ikke 'færdiguddannet'. Som ny motorcyklist vil du hurtigt komme til at føle dig mere rutineret, end du i virkeligheden er. Vær bevidst om risikoen. Bliv ved med at køre roligt og med overskud til at kunne reagere hurtigt og hensigtsmæssigt i de faresituationer, som du med jævne mellemrum vil komme ud for.