Trin for Trin (MC)

Din undervisning veksler meningsfuldt imellem teori og praksis i et forløb, hvor du gradvist føres fra lette til sværere øvelser og undervejs opbygger rutiner.

Teorien forbereder dig grundigt på de praktiske øvelser, så du får nemt ved at lære dem. Udfører du en øvelse sikkert, fortsætter vi. Er du usikker, gentager vi den - om nødvendigt i en supplerende lektion - før vi bygger ovenpå med nye øvelser.

For enkelte elever er den lovpligtige undervisning nok til at opnå alle de nødvendige kompetencer, hvor det for de fleste dog er mere realistisk at flette 2-6 supplerende kørelektioner ind imellem de lovpligtige for at få det nødvendige overskud - til køreprøven såvel som også ude i trafikken efter bestået køreprøve.

Din Lektionsplan

 

BESTÅ FØRSTE GANG!

Teorilektioner
 -  29 lektioner i teorilokale
Lukket øvelsesplads / manøvrebane
 -  4 lektioner
Kørelektioner på vej
 -  Minimum (lovpligtige): 13 lektioner
Køreteknisk kursus
 -  5 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

TTEORI UNDERVISNING
3 lektioner

- Køreuddannelsens formål og indhold
- Kravene ved prøverne
- Kursets gennemførelse hos os
- Udlevering af elevmaterialer
- Samspillet imellem teori og praktik

1.1. Betjeningsudstyr og instrumenter
1.2. Lovbestemmelser om MC indretning og udstyr
1.3. Personligt udstyr
1.4. Køretøjets dokumenter

PMANØVREBANE KURSUS
4 lektioner

2.1. Forbredelse til kørsel
2.2. Håndtering af motorcyklen
2.3. Start motor og koblingsbetejning
2.4. Igangsætning og standsning
2.5. Langsom kørsel lige ud og i cirkler
2.6. Igangsætning og standsning i cirkelbaner
2.7. Kørsel i sving med kropshældning
2.8. Bremsning ved moderate hastigheder
2.9. Kombineret bremse og undvigemaøvre
2.10. Højresving om hjørner

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

3.1. Køretøjers manøvreegenskaber
3.2. Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
4.1. Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion
4.2. Syn og bevægelse
4.3. Bedømmelse af hastighed og afstand
4.4 Lovbestemmelser om køreevne og helbred
4.4.1 Alkohol
4.4.2 Narkotika
4.4.3 Sygdom, medicin, træthed o.lign.
4.5. Andre trafikanters adfærd
4.6. Bedømmelse af andre trafikanter
4.7. Egne holdninger og adfærd
5.2. Risikoforhold ved vejene
6.0 grundregler for kørsel på motorcykel
6.1. Anvisninger for færdslen
6.2. Sikker og uhindret afvikling af færdslen

Rrepetition af 1.1.

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.1. Igangsætning og standsning ved kørebanekant
7.2. Placering under ligeudkørsel
7.3. Hastighed under ligeudkørsel
7.4. Vognbaneskift og sammenfletning
7.5. Vending

P 1. PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.1. igangsætning og standsning ved kørebanekant
7.2. Placering under ligeudkørsel
7.3. Hastighed under ligeudkørsel
7.4. Vognbaneskift og sammenfletning
7.5. Vending

 

 

TTEORI UNDERVISNING
3 lektioner

7.6. Kørsel forbi holdende og gående
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder

P PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.6. Kørsel forbi holdende og gående
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds
7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds
5.15. Kørsel i rundkørsel

P PRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds
7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds
7.15. Kørsel i rundørsel

 
 
 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

7.16. Kørsel på motorvej
7.17. Kørsel ved siden af andre
7.18. Standsning og parkering

PPRAKTIK PÅ VEJEN
3 lektioner

7.16. Kørsel på motorvej
7.16. Kørsel ved siden af andre
7.17. Standsning og parkering

 
 

 

TTEORI UNDERVISNING
3 lektioner

7.19. Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden
7.20 Kørsel i tunnel
10.1. Betingelser for at få kørekort
10.2. Teori- og køreprøvens gennemførelse
10.3. Lovbestemmelser om kørekort

PPRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

7.19. Kørsel i mørke og lygtetændingstid
7.20 Kørsel i tunnel

 

 

TTEORI UNDERVISNING
4 lektioner

8.1. Særlige risikoforhold i trafikken
8.1.1 Alkohol, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.2 Narkotika, ulykkes- og skadesfaktor
8.1.3 Hastighed, ulykkes- og skadesfaktor
9.1. Vejgreb
9.2. Hastighed og bremselængde
9.3. Kørsel i sving med kropshældning
9.4. Forholdsregler ved udskridning og slingrende kørsel
9.5. Kørsel med sidevogn

PKØRETEKNISK KURSUS
5 lektioner

9.2. Hastighed og bremselængde
9.3. Kørsel i sving med kropshældning
9.4. Forholdsregler ved udskridning og slingrende kørsel
9.5. manøvreprøver
9.6. Kørsel med sidevogn

 

 Teoriprøven


 PPRAKTIK PÅ VEJEN
2 lektioner

Repetition af foregående øvelser

PSupplerende kørelektioner frem mod køreprøven: Antal vurderes og aftales individuelt

 

Den Praktiske Prøve